Duálne vzdelávanie

Aj lesníci hľadajú svojich pokračovateľov

07-08-2017
Lesnícke školstvo má na Slovensku viac ako 100 ročnú tradíciu. Lesné hospodárstvo vzniklo z požiadavky zachovania lesov aj ďalšiemu potomstvu. Za ten čas prešlo viacerými zmenami a v súčasnosti sa na stredných odborných školách lesníckych vzdelávajú vysoko kvalifikovaní odborníci vo svojom odbore.


Farmárska profesia vyžaduje znalosti z viacerých odborov

24-07-2017
Stretli ste už dnes svojho farmára? Že nie? A čo tak raňajky, obed či večera? Veď s prácou farmára sa stretávate dennodenne.


Nedostatok pekárov ponúkne v budúcnosti viac práce pre mladých

30-06-2017
Dnešná generácia pekárov môže byť zároveň tou poslednou. Mladých ľudí je v pekárni ako šafránu, a tak hrozí, že v budúcnosti si budeme pochutnávať skôr na dovážaných pekárenských výrobkoch.

Duál inšpiruje aj v lete

29-06-2017
Je letná kampaň, prostredníctvom ktorej chceme upriamiť pozornosť rodičov a detí na dôležitosť správneho rozhodnutia pri výbere strednej školy a najmä vhodného študijného či učebného odboru.