Aktuality

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k praktickej aplikácii § 32 zákona č. 405/2011 Z. z. – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

08-03-2019

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)