Aktuality

Aktuálne výzvy podľa oblastí

22-08-2017

Aktuálne výzvy podľa oblastí

Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí.

MATERSKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

STREDNÉ ŠKOLY

DOPRAVA

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ZDRAVOTNÍCTVO

DEINŠTITUCIONALIZÁCIA

KULTÚRA

CLLD

SOCIÁLNE SLUŽBY a SPODaSK

TECHNICKÁ POMOC

JASLE