Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Hlavný štátny radca – Oddelenie spoločných technických sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce

30-05-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)