Aktuality

Agrorezort: POZOR! SaS si pletie náhradné užívanie pozemkov s reštitúciami

30-01-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva vyzýva občanov, ktorí užívajú náhradné pozemky a spĺňajú kritériá na ich užívanie do budúcnosti, aby sa riadili usmerneniami okresných úradov. Odborníci zo SaS totiž preukázali neznalosť problematiky a náhradné užívanie si dokonca poplietli s reštitučnými náhradami. Pri postupovaní podľa ich rád tak hrozí, že občania budú pri žiadostiach o ďalšie užívanie postupovať nesprávne.

  • Odborníci zo SaS si pletú náhradné užívanie s reštitučnými nárokmi
  • Vlastníctvo k pozemkom zostáva úplne nedotknuté
  • Agrorezort vyzýva občanov s pozemkami v náhradnom užívaní, aby sa obrátili v prvom rade na okresné úrady

Všetci občania SR, ktorým boli v minulosti pridelené pozemky do náhradného užívania, ak spĺňajú zákonom stanovené kritériá a majú záujem náhradné pozemky užívať aj do budúcnosti, musia podať najneskôr do 28. februára 2018 na príslušný okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku. Ak tak neurobia, stratia možnosť tieto poľnohospodárske pozemky využívať, nakoľko 31. decembra 2018 stratia platnosť všetky rozhodnutia, ktorými im pozemky do náhradného užívania boli v minulosti vyčlenené. Okresné úrady boli zároveň MPRV SR metodicky usmernené, v prípade potreby sú tak v tejto veci pripravené občanom poradiť.

MPRV SR dôrazne upozorňuje, že tvrdenia odborníkov SaS, že „občania nevedia, aké pozemky dostanú a akú budú platiť výšku nájmu“ sú zavádzajúce a preukazujú absolútnu neznalosť problematiky. V prípade, že užívateľ požiada o predĺženie užívania a spĺňa všetky zákonom stanovené kritériá, vznikne mu podnájomný vzťah na ten istý pozemok. Užívateľ v žiadnom prípade nebude platiť nájom, keďže pozemok bude mať v podnájme v rámci inštitútu náhradného užívania, ako náhradu za pozemok vo svojom vlastníctve.

Vzhľadom na množstvo závažných pochybení a faktických chýb vo vystúpení zástupcov strany SaS, MPRV SR upozorňuje občanov, aby manuál tejto strany nepoužívali a radšej sa o radu obrátili na príslušné okresné úrady, ktoré disponujú metodickými pokynmi MPRV SR. Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku majú pre občanov k dispozícii okresné úrady. Usmernenie MPRV SR pre okresné úrady je dostupné na stránke http://www.minv.sk/?ciastky-vydane-v-roku-2018 a na MPRV SR http://www.mpsr.sk/index.php?navID=22&navID2=22&sID=23&id=12523.

Návrh podáva  žiadateľ na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu, ktorý bude skúmať splnenie všetkých podmienok zákona. Ak budú všetky splnené, vydá rozhodnutie, že k doterajšiemu náhradnému pozemku vzniká podnájomný vzťah a vlastník môže plynule pokračovať v jeho užívaní. Ak čo len jedna z podmienok zákona splnená nebude, okresný úrad vydá rozhodnutie, že nevzniká podnájomný vzťah.