Aktuality

Nález Ústavného súdu k prevodu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov

11-02-2019