Lesy, drevo, poľovníctvo

Sekcia obsahuje všetky informácie a dôležité metodické usmernenia, ktoré sa týkajú lesného hospodárstva, spracovania dreva či pozemkových spoločenstiev. Poľovníkom a poľovníckym organizáciám ponúka rôzne usmernenia lovu zvierat, poľovnícku a lesnícku legislatívu, strategické dokumenty a metodické pokyny, správy o lesnom hospodárstve, zoznam odborných lesných hospodárov a zoznamy známych vlastníkov, ktorí o užívacie práva nepožiadali. Na stránke sú zverejnené správy zo zasadnutí Stáleho lesníckeho výboru Európskej komisie.

Pozvánka na celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou „POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA - NITRA 2016“

12-04-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR srdečne pozýva odbornú aj laickú verejnosť na celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční v dňoch 09. – 12. júna 2016 na výstavisku Agrokomplex Nitra pod názvom POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA - NITRA 2016.

Usmernenie k lovu raticovej zveri

04-03-2016
v období od 1. marca 2016 do schválenia plánov chovu a lovu raticovej zveri
Schválenie Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020

20-07-2015
Dňa 15. júla 2015 Európska komisia rozhodla o schválení Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 (operačný program).


OZNAM - Európsky kongres lesnej pedagogiky 2015

15-05-2015
V sekcii Lesy, drevo, poľovníctvo je zverejnené prvé oznámenie o konaní jubilejného 10. ročníka Európskeho kongresu lesnej pedagogiky 2015, ktorý sa bude konať na Slovensku pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Oznam

10-01-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že dňom 6. januára 2014 nadobudla účinnosť Smernica MPRV SR č. 3907/2013-720 o registri pozemkových spoločenstiev zo dňa 22. novembra 2013.

Rozhodnutie MPRV SR

28-10-2013