7. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP RH

19-06-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným 7. riadnym zasadnutím Monitorovacieho výboru pre OP RH zápisnicu zo 7. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP RH a uznesenie prijaté Monitorovacím výborom pre OP RH.

6. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP RH

12-04-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným 6. riadnym zasadnutím Monitorovacieho výboru pre OP RH zápisnicu zo 6. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP RH a uznesenie prijaté Monitorovacím výborom pre OP RH.

Hlasovanie písomnou procedúrou per rollam č. 5 Monitorovacieho výboru pre OP RH

24-01-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným hlasovaním per rollam č. 5 Zápisnicu z hlasovania písomnou procedúrou per rollam č. 5 a uznesenie prijaté Monitorovacím výborom pre OP RH, ktorým Monitorovací výbor pre OP RH schvaľuje Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Monitorovacieho výboru pre OP RH. Zároveň zverejňujeme schválený Dodatok č. 1 k Štatútu Monitorovacieho výboru pre OP RH a konsolidovanú verziu Štatútu Monitorovacieho výboru pre OP RH.

Hlasovanie písomnou procedúrou per rollam č. 4 Monitorovacieho výboru pre OP RH

09-01-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným hlasovaním per rollam č. 4 Zápisnicu z hlasovania písomnou procedúrou per rollam č. 4 a uznesenie prijaté Monitorovacím výborom pre OP RH.

5. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP RH

20-12-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným 5. riadnym zasadnutím Monitorovacieho výboru pre OP RH zápisnicu z 5. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP RH a uznesenie prijaté Monitorovacím výborom pre OP RH.

4. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP RH

16-06-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným 4. riadnym zasadnutím Monitorovacieho výboru pre OP RH zápisnicu zo 4. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP RH a uznesenie prijaté Monitorovacím výborom pre OP RH.


Hlasovanie písomnou procedúrou per rollam č. 3 Monitorovacieho výboru pre OP RH

28-07-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným hlasovaním per rollam č. 3 ...