Manuál pre informovanie a komunikáciu obsahujúci základné pravidlá a podmienky používania log Európskych štrukturálnych a investičných fondov a logá Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020.