Organizačná schéma

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. júla 2018

02-07-2018