Dodatok č.3, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 1 a č. 2

28-09-2016

aktualizované k 27. 9. 2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)