Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

12-12-2016
Na základe ustanovenia §19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu a 2 členov dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik, ktoré sa konalo 7. decembra 2016.

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, štátny podnik

08-12-2016
Na základe § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, ktoré sa konalo dňa 07.12.2016.