Rokovania lesnej majetkovej komisie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje na svojom webovom sídle informácie o žiadostiach na pripravované rokovanie lesnej majetkovej komisie.

Pripomienky zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu: lmk@land.gov.sk

OZNAM lesnej majetkovej komisie

21-02-2017
Rokovanie lesnej majetkovej komisie plánované na 21.02.2017 bolo z dôvodu neuznášania schopnosti komisie odložené. Nový termín rokovania komisie bude oznámený vopred.