Rokovania lesnej majetkovej komisie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje na svojom webovom sídle informácie o žiadostiach na pripravované rokovanie lesnej majetkovej komisie.

Pripomienky zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu: lmk@land.gov.sk

Informácie o žiadostiach na rokovanie lesnej majetkovej komisie 03.09.2019

01-08-2019

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)