Kalendár podujatí

Termín Názov podujatia Organizátor Miesto
       
Január      
11.01.2019 Preškolenie AUVL NPPC ŠVPS SR Bratislava
16.01.2019 Kontrakty PSKA Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
17.1.–31.3.2019 Výstava Srnec lesný Lesy SR Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen
18.1.2019 178. výročie úmrtia J. Dekréta Matejovie Lesy SR Banská Bystrica
18.01.2019 Preškolenie AUVL NPPC UVč Liptovský Hrádok
18.-19.1.2019 Svadobné dni a beauté /10. ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
19.01.2019 LESY SKI CUP - O cenu mladosti Čertovica LESY SR
20.01.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
25.01.2019 Preškolenie AUVL NPPC SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica
26.-27.1.2019 Medzinárodná výstava psov Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
29.1.2019 "Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci PRV SR 2014-2020" Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj Modra
31.1.-1.2.2019 28. ročník medzinárodnej konferencie "Aktuálne problémy v ochrane lesov" Lesy SR Nový Smokovec
január-február 2019 Výživa raticovej zveri vo vzťahu ku škodám na lese - odborné semináre NPPC – VÚŽV, Odbor výživy Lesy SR, generálne riaditeľstvo Banská Bystrica
Február      
február "Informačný leták RA NSRV SR pre Trnavský kraj" Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj Trnavský kraj
február Seminár k aktuálnej situácii MAS Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj Trnavský kraj
február Informačný seminár pre MAS Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj Nitriansky kraj
február Informačný seminár pre obce Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj Nitriansky kraj
február Informačný TV SPOT a DVD Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj Nitriansky kraj
február Stretnutie TPS pre MAS/VSP BB kraja Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj BB,ZV a blízke okolie
február Školenia ITMS 2014+ Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj BB,ZV a blízke okolie
1.2.2019 LESY SKI CUP - O pohár lyžiarika Šachtičky LESY SR
1.2.2019 Preškolenie AUVL NPPC UVLF Košice
4.2.2019 Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
4.2.2019 Nová oznamovacia povinnosť - Elektronické podávanie ročných hlásení o zdrojoch znečisťovania ovzdušia /NEIS/ Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
5.-8.2.2019 Aquatherm /20.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
6.2.2019 Tematická pracovná skupina LEADER/CLLD Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Prešovský kraj
6.2.2019 "Propagačné materiály-aktualizácia letáku o PRV SR 2014-2020" Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Prešovský kraj
7.2.2019 "Povinnosti prijímateľa pri realizácii projektu v rámci PRV SR 2014-2020" Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Košický kraj
8.2.2019 Preškolenie AUVL NPPC VUŽV Nitra-Lužianky
12.2.2019 Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
14.2.2019 Príprava ku skúškam na ABT Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
15.2.2019 "Ochrana finančných záujmov ŠR a EÚ, záložné právo, poistenie majetku v rámci PRV SR 2014-2020" NSRV SR Košický kraj Moldava nad Bodvou - Hotel Bodva
15.2.2019 Preškolenie AUVL NPPC UVč Liptovský Hrádok
16.2.2019 LESY SKI CUP - Horehronský Bučník Polomka - Bučník LESY SR
16.2.2019 Valentín v kaštieli Múzeum vo Sv. Antone Múzeum vo Sv. Antone
17.2.2019 LESY SKI CUP - Memoriál Dany Chebeňovej Polomka - Bučník LESY SR
19.2.2019 Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre aplikátorov v poľnohospodárstve - Modul 03 Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
19.2.2019 Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárstve - Modul 02 Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
19.2.2019 Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre predajcov - Modul 01 Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
19.-21.2.2019 Bus show Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
19.-21.2.2019 Odborné senzorické skúšky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava - ÚKSÚP
20.2.2019 Školenie pre neelektrotechnikov - poučený pracovník podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. /v znení vyhlášky 398/2013 Z.z./ §20 Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
20.2.2019 Možnosti zmiernenia dopadu klimatických zmien na poľnohospodárstvo pri použití PRV SR 2014-2020 NSRV SR Bratislavský kraj Slovenský Grob
21.2.2019 Zákon o odpadoch - všetko, čo potrebujete vedieť Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
21.2.2019 Koordinácia bezpečnosti na stavenisku - kurz pre koordinátorov bezpečnosti Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
22.-24.2019 Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
II.polovica "Význam neprojektových opatrení PRV SR 2014-2020 z pohľadu klimatických zmien" Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj Bratislavský kraj
24.02.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
26.02.2019 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov NSRV SR pre Žilinský kraj Hotel Bystrička /pri Martine/
28.02.2019 Financovanie projektov, systémy financovania, žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 – 2020 NSRV SR pre Košický kraj Zemplínska Teplica
28.2.-2.3.2019 Študijná cesta pre včelárov do Talianska NSRV SR Taliansko
február-marec Školenie k ITMS2014+ Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj Bratislava
Marec      
marec 2019 Workshop - výstava, praktická inštruktáž VÚTPHP - Regionálne výskumné pracovisko Krivá na Orave NPPC-VÚTPHP RVP Krivá na Orave
marec 2019 Školenie klasifikátorov jatočných tiel ošípaných, HD a oviec NPPC-VÚŽV Nitra NPPC-VÚŽV Nitra
1.3.2019 Klub mladých farmárov NSRV SR Žilinský kraj + ASYF Tvrdošín - Holel Limba
2.3.2019 Novotské furmanské dni Lesy SR Novoť
5.3.2019 Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
5.3.2019 Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
5.3.2019 "Prenos poznatkov a výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014-2020" Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj Bratislavský kraj
5.-10.3.2019 Nábytok a bývanie /29.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
5.-10.3.2029 Fórum dizajnu /22.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
5.-10.3.2019 Moderné drevodomy /4. ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
7.3.2019 Revitalizácia a obnova brehových porastov pri vodných tokoch a nádržiach Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
8.3.2019 63 rokov od pádu lavíny v Kulichovej doline Lesy SR Dolná Lehota
8.3.2019 Klub mladých farmárov - východ ASYF a NSRV SR pre Prešovský kraj Drienica
9.3.2019 Klobásový festival NSRV SR pre Trnavský kraj Dunajská Streda
10.03.2019 LESY SKI CUP - Donovalský psík Donovaly LESY SR
12.3.2019 Burza výsledkov vedy a výskumu NPPC a využitie ich inovatívneho potenciálu pri formovaní strategických cieľov rezortu pôdohospodárstva v programovacom období 2021-2027 NPPC Bratislava, Trenčianska 55
12.3.2019 "Aktuálne témy v poľnohospodárstve" NSRV SR pre Trnavský kraj Šoporňa
13.3.2019 Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore - kurz pre mladých poľnohospodárov v súvislosti s nariadením vlády SR č. 342/2014 Z.z. Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
14.-15.3.2019 Študijná cesta do Poľska NSRV SR Poľsko
17.03.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
17.3.2019 Výstava - "Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí" Múzeum vo Sv. Antone v sýpke pri kaštieli
18.3.2019 Venerovský memoriál areál FIS na Štrbskom Plese Štátne lesy TANAPU
18.3.2019 Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
18.3.2019 Aktualizačná odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
20.3.2019 Agroenviromentálno - klimatické opatrenie Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
20.03.2019 Kontrakty PSKA Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
20.03.2019 Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Košice
20.03.2019 Informačný seminár k implementácii stratégií CLLD Regionálna anténa NSRV SR pre Nitrianksy a Trnavský kraj Kolozsi Ranch, Žihárec
21.3.2019 Medzinárodný deň lesov Lesy SR nie je ešte určené
25.3.2019 ,,Postavenie vidieckych žien v poľnohospodárstve" - vzdelávací seminár Agroinštitút Nitra NSRV SR
26.3.2019 Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z opatrení PRV SR 2014 – 2020 a praktické požitie Verejnej časti ITMS2014+ Hotel LUX, BB RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj
27.3.2019 Inteligentný vidiek z pozície miestnych samospráv Welness & Relax centra, Palárikovo RA NSRV SR pre Nitriansky kraj
26.-30.3.2019 Agrosalón /7.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
27.3.2019 Moderný AGROBIZNIS - konferencia spoluorganizátor - NPPC-VÚŽV Nitra AGROKOMPLEX výstavníctvo Nitra, kongresová hala K
Apríl      
1.4.2019 Odborná príprava bezpečnostných technikov Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
1.-12.4.2019 Odborná príprava na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
5.4.2019 Regionálne lesnícke dni v Sobranciach LESY SR Sobrance
7.4.2019 Jarná cena Petržalky Závodisko š.p. závodisko Bratislava
9.4.2019 Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
11.4.2019 100 rokov Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva - medzinárodná vedecká konferencia NPPC-VÚEPP Bratislava
11.4.2019 Vedecká kaviareň 1 - prednáška NPPC - VÚRV La Musica Piešťany
12.4.2019 Regionálne lesnícke dni v Prešove LESY SR Prešov
14.4.2019 Veľká aprílová cena Závodisko š.p. závodisko Bratislava
15.4.2019 Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
16.-17.4.2019 Jobexpo Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
19.-22.4.2019 Veľká noc v Národnom žrebčíne NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
21.4.2019 Cena trojročných kobýl, Cena trojročných žrebcov Závodisko š.p. závodisko Bratislava
24.4.2019 Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore - kurz pre mladých poľnohospodárov v súvislosti s nariadením vlády SR č. 342/2014 Z.z. Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
25.4.2019 LESNÍCKE DNI pod Tatrami LESY SR Tatry
25.-28.4.2019 Gardenia /23.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
26.4.2019 Lesnícke dni vo Zvolene LESY SR Zvolen
26.-27.4.2019 Kurz Chov včelích matiek NPPC Košice
25.-28.4.2029 Domexpo 14.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
25.04.2019 Lesnícky deň pre ZŠ Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu LESY SR
28.04.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
28.4.2019 LESNÍCKE DNI v Bratislave LESY SR Bratislava
30.4.2019 Generálka DOD NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
30.4.2019 Revúcke lesnícke dni LESY SR Revúca
apríl - máj 2019 Vplyv poľnohospodárskej činnosti na kvalitu povrchových a podzemných vôd VÚTPHP - Odbor agrochémie, Odbor pratotechniky a ekológie Szentendre obec Szigetmonostor (HU)
Máj      
máj 2019 Školenie klasifikátorov jatočných tiel ošípaných, HD a oviec NPPC-VÚŽV Nitra NPPC-VÚŽV Nitra
máj 2019 CHOVATEĽSKÝ DEŇ PINZGAUSKÉHO DOBYTKA - výstava spoluorganizátor - NPPC-VÚŽV Nitra Podtureň
máj 2019 NAJ slovenský chov NPPC-VÚŽV Nitra Oponice
01.05.2019 Otvorenie XVII. Sezóny Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu LESY SR
01.05.2019 DOD NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
4.-5.5.2019 Kurz Chov včelích matiek NPPC Kráľová pri Senci
4.-5.2019 Celoslovenské dni poľa a poľnohospodárska výstava NPPC-VÚRV Piešťany - spoluorganizátor Dvory nad Žitavou
5.5.2019 rovinové a prekážkové dostihy Závodisko š.p. závodisko Šurany
7.5.2019 Lesnícke dni v Košiciach LESY SR Košice
08.05.2019 Rodinné výlety NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
09.05.2019 Predvýber žrebcov GR NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
09.05.2019 Farmárske trhy Nitra Regionálna anténa NSRV SR pre Nitrianksy kraj Nitra - Galéria Mlyny
11.-12.5.2019 Kurz Začínajúci včelár (v prípade schválenia vzdelávacieho projektu PRV) NPPC UVč Liptovský Hrádok
12.05.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
12.5.2019 Jarná cena kobýl, Veľká jarná cena Závodisko š.p. závodisko Bratislava
18.5.2019 Noc múzeí a galérií Múzeum vo Sv. Antone Múzeum vo Sv. Antone
18.5.2019 Seminár pre KVL SR NPPC UVč Liptovský Hrádok
19.5.2019 Prípravná cesta Závodisko š.p. závodisko Bratislava
21.-24.5.2019 Medzinárodný strojársky veľtrh /26. ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
21.-24.5.2019 Eurowelding /25.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
21.-24.5.2019 Cast-ex /25.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
21.-24.5.2019 Techfórum Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
21.-24.5.2019 Ema /19.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
23.5.2019 „Deň fascinácie rastlinami“ - Deň otvorených dverí NPPC - VÚRV Piešťany
23.5.2019 5. medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“ NPPC - VÚRV Piešťany
25.-26.5.2019 Kurz Začínajúci včelár (v prípade schválenia vzdelávacieho projektu PRV) NPPC Košice-Rozhanovce
29.05.2019 Kontrakty PSKA Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
29.5.-1.6.2019 DAGENE 2019 - medzinárodná konferencia FBP SPU Nitra Topoľčianky
máj-jún 2019 Celoslovenský Deň poľa – zameraný na krmoviny /odborný seminár/ VÚTPHP - Odbor pratotechniky a ekológie AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
Jún      
jún 2019 "Deň zdravia" NPPC-VÚRV Piešťany - spoluorganizátor Trenčianske Teplice
jún 2019 "Deň poľa repky ozimnej" NPPC-VÚRV-VŠS Malý Šariš Malý Šariš
jún 2019 "Udržateľný manažment pôd vo svetle globálnych výziev" - odborný seminár NPPC-VÚPOP Bratislava - spoluorganizátor Bratislava
1.-2.6.2019 Parkúrové preteky NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
2.6.2019 41. Turf-gala Závodisko š.p. závodisko Bratislava
6.-7.6.2019 Kurz Chov včelích matiek NPPC UVč Liptovský Hrádok
7.-9.6.2019 Medzinárodná výstava psov Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
8.-9.6.2019 Dog Days Závodisko š.p. závodisko Bratislava
9.6.2019 Dostihy NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
9.6.2019 rovinové a prekážkové dostihy Závodisko š.p. závodisko Topoľčianky
21.-22.6.2019 Ekofestival /2.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
23.06.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
23.6.2019 Zlatý bičík Závodisko š.p. závodisko Bratislava
27.-28.6.2019 Kurz Inseminácia včelích matiek NPPC UVč Liptovský Hrádok
30.6.2019 Dostihy NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
30.6.2019 rovinové a prekážkové dostihy Závodisko š.p. závodisko Topoľčianky
Júl      
júl Predstavenie - "Leto s Paradájz Pikčr" Múzeum vo Sv. Antone Múzeum vo Sv. Antone
júl 2019 "Výstava ovocia a liečivých rastlín" NPPC - VÚRV Piešťany
5.-7.7.2019 MSR Drezúra - deti, ml.st. juniori, ml. jazdci, seniori NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
13.07.2019 XVIII. Deň stromu Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu LESY SR
14.7.2019 27. Slovenské derby Závodisko š.p. závodisko Bratislava
18.-19.7.2019 Kurz AUVL - začiatočník NPPC Košice-Rozhanovce
20.-21.7.2019 Kurz Začínajúci včelár (v prípade schválenia vzdelávacieho projektu PRV) NPPC UVč Liptovský Hrádok
21.7.2019 rovinové a prekážkové dostihy Závodisko š.p. závodisko Bratislava
26.-28.7.2019 MSR Drezúra - ml. kone, pony, M ZSO Drezúra - deti, juniori, seniori NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
27.-28.7.2019 Kurz Začínajúci včelár (v prípade schválenia vzdelávacieho projektu PRV) NPPC Košice-Rozhanovce
28.07.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
28.07.2019 Včelárska nedeľa NPPC Pribylina – skanzen
August      
1.-2.8.2019 Kurz AUVL - začiatočník NPPC UVč Liptovský Hrádok
11.8.2019 Cena turfu Závodisko š.p. závodisko Bratislava
13.-16.8.2019 18. medzinárodné sympózium Konzervácia krmív NPPC-VÚŽV Nitra - spoluorganizátor VUT Brno
17.-18.8.2019 Medzinárodná výstava psov Závodisko š.p. závodisko Bratislava
18.08.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
22.-25.8.2019 Agrokomplex /46.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
22.-25.8.2019 Prezentácia NPPC ako výskumného pracoviska zameraného pre realizáciu výskumu v praxi AGROKOMPLEX NITRA AGROKOMPLEX NITRA
22.-25.8.2019 Národná výstava hospodárskych zvierat /14. ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
22.-25.8.2019 Coopexpo /26.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
22.-25.8.2019 Enviro /2.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
25.8.2019 rovinové a prekážkové dostihy Závodisko š.p. závodisko Senica
29.8.2019 Rodinné výlety NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
September      
september 2019 Školenie klasifikátorov jatočných tiel ošípaných, HD a oviec NPPC-VÚŽV Nitra NPPC-VÚŽV Nitra
1.9.2019 Rozlúčka s letom NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
1.9.2019 Slovenské Oaks Závodisko š.p. závodisko Bratislava
7.-8.9.2019 Kurz Začínajúci včelár (v prípade schválenia vzdelávacieho projektu PRV) NPPC UVč Liptovský Hrádok
11.09.2019 Kontrakty PSKA Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
14.-15.9.2019 Kurz Začínajúci včelár (v prípade schválenia vzdelávacieho projektu PRV) NPPC Košice-Rozhanovce
15.9.2019 Tatranská cena, Veľká starohájska steeplechase Závodisko š.p. závodisko Bratislava
21.09.2019 Mňam Fest - farmársky festival dobrôt NPPC-VÚŽV Bánovce nad Bebravou
22.09.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
26.09.2019 Seminár na tému Energetické rastliny-pestovanie, využitie NPPC-VÚA Michalovce NPPC-VÚA Michalovce, experimentálne pracovisko Milhostov
27.-29.9.2019 MSR Záprahy - H1, H2 NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
29.9.2019 Slovenský St. Leger, Cena Whisky Závodisko š.p. závodisko Bratislava
30.9.-5.10.2019 AGROFILM 2019 - medzinárodný filmový festival NPPC priestory NPPC – VÚŽV Nitra
Október      
október 2019 Mestské ostrovy tepla: fenomén znižujúci kvalitu života (na príklade mesta Trnava) - odborný seminár NPPC-VÚPOP Bratislava Trnava
október 2019 Deň zdravia NPPC-VÚRV - spoluorganizátor Piešťany
3.-6.10.2019 Autosalón autoshow Nitra /26. ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
6.10.2019 Karpatská cena, Cena zimnej kráľovnej, Jesenný hendikep Závodisko š.p. závodisko Bratislava
16.10.2019 Poznatky zo slovenskej apidológie - konferencia NPPC- VÚŽV Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok zasadačka Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok
19.10.2019 Hubertus NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
20.10.2019 rovinové a prekážkové dostihy Závodisko š.p. závodisko Bratislava
26.-27.10.2019 Nová veterinária Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
27.10.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
27.10.2019 Veľká októbrová cena Závodisko š.p. závodisko Bratislava
29.10.2019 Pietny akt v Symbolickom lesníckom cintoríne Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu LESY SR
október-november 2019 Odborný seminár "Orať či neorať" NPPC-VÚRV - spoluorganizátor upresní sa
November      
november Mladý tvorca /27. ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
november Súťaž - "Najkrajšia dovolenková fotografia" Múzeum vo Sv. Antone Múzeum vo Sv. Antone
november 2019 11. odborný seminár so zahraničnou účasťou „Mak siaty pre Slovensko“ NPPC - VÚRV - VŠS Piešťany
november 2019 Produkčné a mimoprodukčné aspekty trávnych ekosystémov vo vzťahu ku klimatickým zmenám VÚTPHP - Odbor pratotechniky a ekológie, Odbor agrochémie NPPC-VÚTPHP Banská Bystrica
november 2019 Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy - vedecké sympózium NPPC-VÚŽV Nitra - spoluorganizátor Hotel Hrádok, Hrádok pri Jelšave
5.-6.11.2019 Gaudeamus /7.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
7.11.2019 Vedecká kaviareň 2 - prednáška NPPC - VÚRV La Musica Piešťany
13.11.2019 Kontrakty PSKA Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
23.-24.11.2019 XXII. Celoštátna výstava zvierat a IX. Slovenské trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
24.11.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
December      
december 2019 9. ročník vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou „Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“ NPPC - VÚRV Piešťany
december 2019 Školenie klasifikátorov jatočných tiel ošípaných, HD a oviec NPPC-VÚŽV Nitra NPPC-VÚŽV Nitra
6.12.2019 Mikuláš NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
7.-8.12.2019 Medzinárodná výstava psov Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
15.12.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p