Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Biro, MSc. Michal 509 0942.00 58317-492
Blahovcová, Bc. Ľudmila prízemie 0241.00 59266-115
Blanárová, RNDr. Daniela 403 0962.00 58317-403
Bobovník, PhDr. Ing. PhD. Matej 119/C,1.p. 0350.00 59266-213
Boďová, Ing. Renáta 464/B,4.p. 0510.00 59266-370
Bohunová, Ing. Petra 19/C,prízemie 0241.00 59266-166
Bojnanská, Ing. Katarína 410 0980.00 58317-278
Borbély, Ing. Jozef 710 0950.00 58317-396
Bošanská, Ing. Ľubomíra 611 0990.00 58317-267
Botík, ml. Pavol dvor 0241.00 59266-146