Sekcie

Registrácia charitatívnych organizácii

18-01-2017
Registrácia charitatívnych organizácii, ktoré budú umiestňovať na trh v Slovenskej republike potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti

Výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Útvaru informačných a komunikačných technológií MPRV SR.

18-01-2017
Výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Útvaru informačných a komunikačných technológií ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré sa konalo 17. januára 2017...


Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-01-2017
Názov predmetu zákazky:
Zakúpenie a dodanie podložky pod kolieskové kreslá/stoličky do AB v Prievidzi

Ďalšie ohnisko vtáčej chrípky potvrdené v Hornej Krupej pri Trnave

17-01-2017
Bratislava/Trnava, 17. 1. 2017 - Tretie ohnisko HPAI subtypu H5 u domácej hydiny na Slovensku bolo potvrdené v obci Horná Krupá v okrese Trnava. Ide o súkromný úžitkový drobnochov sliepok nosníc a kačíc pre vlastnú potrebu.

MPRV SR

17-01-2017

MPRV SR

17-01-2017

Panel NDA – Pripomienkové konania

17-01-2017
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín spustil pripomienkové konanie k návrhu vedeckej a technickej príručky k príprave a prezentácii žiadostí na autorizáciu kojeneckej a následnej výživy vyrábanej z proteínových hydrolyzátov.