Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom v Dolnom Kubíne

17-07-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom v Dolnom Kubíne.

Oznámenie výsledku výberového konania

08-07-2014
na funkciu člena dozornej rady š.p. Národný žrebčín Topoľčianky

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, štátny podnik

02-07-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

22-05-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom v Dolnom Kubíne

07-02-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom v Dolnom Kubíne.

Oznámenie výsledku výberového konania

28-10-2013
na funkciu riaditeľa Centra výskumu živočíšnej výroby Nitra


Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

10-09-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra.

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra

15-04-2013
Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra, ktoré sa konalo 10. apríla 2013.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Agentúra pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre

31-01-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Agentúra pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre.

Oznámenie výsledku výberového konania

26-10-2012
Na základe § 5 ods. 6) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy...

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

01-10-2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava.

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa š. p. Plemenárske služby Slovenskej republiky.

19-07-2012
Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 17. 07. 2012 na funkciu riaditeľa š. p. Plemenárske služby Slovenskej republiky.