Tvrdý brexit bude tvrdý na rozpočet

29-03-2019
Dopad tvrdého brexitu na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ a Slovenska.

Vzniká Inštitút pôdohospodárskej politiky

14-11-2017
Inštitút pôdohospodárskej politiky (IPP) bude analytický útvar ministerstva. Jeho poslaním bude zlepšovať rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoja vidieka. Inštitút bude tiež poskytovať analýzy a prognózy pre slovenskú vládu a verejnosť.

Inštitút pôdohospodárskej politiky

Komentár IPP 2019/1

25-03-2019
Dopady tvrdého brexitu na slovenské poľnohospodárstvo

Diskusná štúdia IPP 2018/1

13-07-2018
Dopady stropovania priamych platieb na slovenské poľnohospodárstvo