Financovanie výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na opatrenia štátnej pomoci a národných podpôr v roku 2013

27-02-2013
Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odsúhlasila 31. januára 2013 plán výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2013 na štátnu pomoc a národné podpory.

Financovanie výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z programov Štátna pomoc, Národné podpory a Verejnoprospešné aktivity rozvoja vidieka v roku 2012

28-05-2012
Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odsúhlasila upravený rozpis výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2012.

Národná platná legislatíva účinná od roku 2012, uplatňovaná v roku 2014

21-10-2011
legislatíva súvisiaca s realizáciou aktuálnych schém štátnej a minimálnej pomoci