300 SEKCIA PÔDOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY A ROZPOČTU

Monika Deneva, Ing.
generálna riaditeľka
Miestnosť: 312A/C,3.p.
Telefón: 59266-344

Daniela Galková
asistentka GR
Miestnosť: 312
Telefón: 59266-345

Tomáš Šimúth, Ing.
Miestnosť: 111/C,1.p.
Telefón: 59266-221

310 Odbor pôdohospodárskej politiky

Tesfu Weldesenbet, Ing. PhD.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 116/C,1.p.
Telefón: 59266-216

Dagmar Luknár, Bc.
sekretárka
Miestnosť: 115/C,1.p.
Telefón: 59266-217

Zuzana Drímajová, Ing. PhD.
Miestnosť: 117/C, 1.p.
Telefón: 59266-215

Jana Hreňová, Ing.
Miestnosť: 105/C, 1.p.
Telefón: 59266-229

Václav Javůrek, JUDr.
Miestnosť: 110/C,1.p.
Telefón: 59266-222

Viktória Michelčíková, Ing.
Miestnosť: 105/C, 1.p.
Telefón: 59266-352

Dagmar Moravčíková, Ing.
Miestnosť: 114/b.C,1.p.
Telefón: 59266-218

Lenka Mrvová, Ing.
Miestnosť: 114
Telefón: 59266-218

330 Odbor rozpočtu a záverečného účtu

Lillian Šánerová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 108/C,1.p.
Telefón: 59266-225

Hilda Baránková
sekretárka riaditeľky odboru
Miestnosť: 109/C,1.p.
Telefón: 59266-224

Viera Bendlová, Ing.
Miestnosť: 120/C,1.p.
Telefón: 59266-212

Anna Gahírová, Ing.
Miestnosť: 113,1.p.
Telefón: 59266-220

Zuzana Hanulová, Mgr.
Miestnosť: 120/C,1.p.
Telefón: 59266-212

Zuzana Igazová, Ing.
Miestnosť: 121/C,1.p.
Telefón: 59266-211

Dagmar Krajanová, Ing.
Miestnosť: 121/C,1.p.
Telefón: 59266-211

Simona Krošláková, Ing.
Miestnosť: 123/C,1.p.
Telefón: 59266-209

Marianna Molnárová, Ing.
Miestnosť: 122/C,1.p.
Telefón: 59266-210

Mária Vörösová, Ing.
Miestnosť: 122/C,1.p.
Telefón: 59266-210

340 Finančný odbor

Viera Mrvová, Mgr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 518/B,5.p.
Telefón: 59266-139

Ľubica Vaniherová
sekretárka riditeľky odboru
Miestnosť: 519/B,5.p.
Telefón: 59266-138

Miriam Cziráková, Mgr.
Miestnosť: 517/B,5.p.
Telefón: 59266-464

Martina Gerši, Mgr.
Miestnosť: 17/C,prízemie
Telefón: 59266-148

Božena Hirková
Miestnosť: 12/b.C,príz.
Telefón: 59266-155

Lívia Noseková
Miestnosť: 17/C, prízemie
Telefón: 59266-148

Martina Oremusová, Ing.
Miestnosť: 12/b.C,príz.
Telefón: 59266-464

Dana Pešková
Miestnosť: 12/b.C,príz.
Telefón: 59266-154

Renáta Rekeňová
Miestnosť: 13/C, príz.
Telefón: 59266-152

Marta Ševčíková
Miestnosť: 13/C,prízemie
Telefón: 59266-152

Martina Šikulová
Miestnosť: 14/b.C,príz.
Telefón: 59266-151

Zuzana Švaňová
Miestnosť: 16/C, prízemie
Telefón: 59266-149

Viktória Švihlová
Miestnosť: 16/b.C,príz.
Telefón: 59266-149

350 Odbor analýz a rezortného výkazníctva

Matej Bobovník, PhDr. Ing. PhD.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 119/C,1.p.
Telefón: 59266-213

Stanislav Hronček, Mgr.
Miestnosť: 106/C,1.p.
Telefón: 59266-227

Melinda Ivancsaiová, Ing.
Miestnosť: 118/C,1.p.
Telefón: 59266-214

Zuzana Javorská, Ing.
Miestnosť: 118/C,1.p.
Telefón: 59266-214

Oľga Karasová, Ing.
Miestnosť: 106a/C,1.p.
Telefón: 59266-228

Samuel Súkennik, Ing.
Miestnosť: 106/C,1.p.
Telefón: 59266-227

370 Odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr

Jozef Kotuľák, Ing. Mgr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 103
Telefón: 58317-185

Martina Červeňová, Bc.
Miestnosť: 553/B,5.p.
Telefón: 59266-399

Petra Drahoš Gábrišová, Ing.
Miestnosť: 105
Telefón: 58317-616

Jitka Hudáková, Ing.
Miestnosť: 107/b.C,1.p.
Telefón: 59266-226

Jana Kmeťová, Mgr.
Miestnosť: 337, 3.p.
Telefón: 59266-316

Igor Lieskovský, Ing.
Miestnosť: 104
Telefón: 58317-597

Andrea Myjavcová, Ing.
Miestnosť: 105
Telefón: 58317-663

Miriam Osterer, Mgr.
Miestnosť: 553/B,5.p.
Telefón: 59266-400

Dávid Papp, Mgr.
Miestnosť: 102
Telefón: 58317-195

Natália Števčeková, Mgr.
Miestnosť: 102
Telefón: 58317-363