040 SEKCIA REZORTNEJ POLITIKY PÔDOHOSPODÁRSTVA

Lillian Šánerová, Ing.
poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky
Miestnosť: 108/C,1.p.
Telefón: 59266-225

041 Odbor pôdohospodárskej politiky

Tesfu Weldesenbet, Ing. PhD.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 116/C,1.p.
Telefón: 59266-216

Zuzana Drímajová, Ing. PhD.
Miestnosť: 117/C, 1.p.
Telefón: 59266-215

Jana Hreňová, Ing.
Miestnosť: 105/C, 1.p.
Telefón: 59266-229

Václav Javůrek, JUDr.
Miestnosť: 110/C,1.p.
Telefón: 59266-222

Viktória Michelčíková, Ing.
Miestnosť: 105/C, 1.p.
Telefón: 59266-352

Veronika Mocsiová, Bc.
Miestnosť: 115/C, 1.p.
Telefón: 59266-217

Dagmar Moravčíková, Ing.
Miestnosť: 114/b.C,1.p.
Telefón: 59266-218

Lenka Mrvová, Ing.
Miestnosť: 114/C, 1.p.
Telefón: 59266-218

Tomáš Šimúth, Ing.
Miestnosť: 111/C,1.p.
Telefón: 59266-221

042 Odbor rozpočtu a záverečného účtu

Lillian Šánerová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 108/C,1.p.
Telefón: 59266-225

Hilda Baránková
sekretárka riaditeľky odboru
Miestnosť: 109/C,1.p.
Telefón: 59266-224

Viera Bendlová, Ing.
Miestnosť: 120/C,1.p.
Telefón: 59266-212

Anna Gahírová, Ing.
Miestnosť: 113,1.p.
Telefón: 59266-220

Zuzana Hanulová, Mgr.
Miestnosť: 120/C,1.p.
Telefón: 59266-212

Zuzana Igazová, Ing.
Miestnosť: 121/C,1.p.
Telefón: 59266-211

Dagmar Krajanová, Ing.
Miestnosť: 121/C,1.p.
Telefón: 59266-211

Simona Krošláková, Ing.
Miestnosť: 123/C,1.p.
Telefón: 59266-209

Marianna Molnárová, Ing.
Miestnosť: 122/C,1.p.
Telefón: 59266-210

Mária Vörösová, Ing.
Miestnosť: 122/C,1.p.
Telefón: 59266-210

043 Odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr

Igor Lieskovský, Ing.
poverený riaditeľ odboru
Miestnosť: Račianska 104
Telefón: 58317-597

Martina Červeňová, Bc.
Miestnosť: 553/B,5.p.
Telefón: 59266-399

Petra Drahoš Gábrišová, Ing.
Miestnosť: 105
Telefón: 58317-616

Jitka Hudáková, Ing.
Miestnosť: 107/b.C,1.p.
Telefón: 59266-226

Jana Kmeťová, Mgr.
Miestnosť: 337, 3.p.
Telefón: 59266-316

Andrea Myjavcová, Ing.
Miestnosť: 105
Telefón: 58317-663

Miriam Osterer, Mgr.
Miestnosť: 553/B,5.p.
Telefón: 59266-400

Dávid Papp, Mgr.
Miestnosť: 102
Telefón: 58317-195

Natália Števčeková, Mgr.
Miestnosť: 102
Telefón: 58317-363