400 SEKCIA LEGISLATÍVY

Jaroslav Puškáč, JUDr.
generálny riaditeľ sekcie
Miestnosť: 467/B,4.p.
Telefón: 59266-365

Martina Rebrová
sekretárka gen. riaditeľa
Miestnosť: 467/b.B,4.p.
Telefón: 52921-239, 59266-366
Fax: 59266-367

Petra Kotlárová, Mgr.
Miestnosť: 468/B,4.p.
Telefón: 59266-364

410 Odbor legislatívy

Michal Pidanič, JUDr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 415/C, 4.p.
Telefón: 59266-413

Barbora Adamcová, Mgr.
Miestnosť: 419, 4.p.
Telefón: 59266-409

Zuzana Gilanová, PhDr.
Miestnosť: 416/C, 4.p.
Telefón: 59266-414

Margaréta Gulášová, Mgr.
Miestnosť: 428/C,4.p.
Telefón: 59266-403

Daniela Halmešová, Mgr.
Miestnosť: 428/C,4.p.
Telefón: 59266-403

Lenka Hrnčiarová, JUDr.
Miestnosť: 420/C, 4.p.
Telefón: 59266-410

Martin Illáš, Mgr.
Miestnosť: 427/C, 4.p.
Telefón: 59266-404

Barbora Kozlíková, Mgr.
Miestnosť: 424/C,4.p.
Telefón: 59266-407

Roman Nemec, Mgr.
Miestnosť: 424/C,4.p.
Telefón: 59266-407

420 Odbor právny

Jana Ježíková, JUDr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 401/C, 4.p.
Telefón: 59266-426

Eva Mikóczyová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 402/b.C, 4.p.
Telefón: 59266-425

Laura Bednáriková, JUDr.
Miestnosť: 405/C, 4.p.
Telefón: 59266-422

Tomáš Buzinger, JUDr.
Miestnosť: 425/C,4.p.
Telefón: 59266-491

Zuzana Dudová, JUDr.
Miestnosť: 414/C,4.p.
Telefón: 59266-415

Katarína Ďurovcová, Ing.
Miestnosť: 404/C,4.p.
Telefón: 59266-423

Juraj Falťan, Mgr.
Miestnosť: 419/C,4.p.
Telefón: 59266-409

Martina Hátašová, Mgr.
Miestnosť: 425/C,4.p.
Telefón: 59266-406

Oto Nedveď, JUDr.
Miestnosť: 421/b.C,4.p.
Telefón: 59266-408

Anna Novotná
Miestnosť: 403/b.C,4.p.
Telefón: 59266-424

Júlia Repovská, JUDr.
Miestnosť: 544/B,5.p.
Telefón: 59266-439

Kristína Tomová, JUDr.
Miestnosť: 544/B,5.p.
Telefón: 59266-439

Beáta Uríčková, JUDr.
Miestnosť: 405/C, 4.p.
Telefón: 59266-422

Alexandra Vajnorská, JUDr.
Miestnosť: 403/C,4.p.
Telefón: 59266-424

430 Odbor pozemkový

Andrej Vašek, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 410/C,4.p.
Telefón: 59266-419

Jana Naďová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 411/b.C,4.p.
Telefón: 59266-418
Fax: 59266-271

Jozef Bugár, Ing.
Miestnosť: 408/C,4.p.
Telefón: 59266-420

Tomáš Hargaš, JUDr.
Miestnosť: 413/C,4.p.
Telefón: 59266-416

Pavlína Jackuliaková, Ing.
Miestnosť: 422/C,4.p.
Telefón: 59266-495

Richard Lazúr, Mgr.
Miestnosť: 406/C,4.p.
Telefón: 59266-421

Štefan Nagy, Ing.
Miestnosť: 406/C, 4.p.
Telefón: 59266-421

Hanka Svrčková, Ing.
Miestnosť: 407/C,4.p.
Telefón: 59266-492

Miroslava Tomová, JUDr.
Miestnosť: 413/C,4.p.
Telefón: 59266-416