Aktuality / Oznamy

Najväčšie chyby pri písaní projektov, ako sa im vyhnúť

21-06-2017
Spoločný technický sekretariát pripravil SEMINÁR pre všetkých žiadateľov o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

3. zasadnutie Monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

16-06-2017
20. - 21. júna 2017 sa bude konať 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v Podersdorf am See, v Rakúsku.

Spoluprácu Slovenska a Maďarska v oblasti rozvoja chovu hovädzieho dobytka spečatil podpis dohody chovateľských organizácií

07-06-2017
Štátny tajomník Gabriel Csicsai inicioval dohodu o spolupráci pri šľachtení a plemenitbe Maďarského stepného dobytka. Dohoda, ktorú podpísali zväzy chovateľov vo Veľkých Raškovciach, položí základ pre rozvoj tohto plemena na Slovensku.

Prioritou sú silná spoločná poľnohospodárska politika aj ochrana pôdy, zhodli sa ministri Vyšehradskej skupiny

02-06-2017
Európska únia potrebuje silnú, dvojpilierovú spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), ktorá podporuje rovnaké podmienky pre hospodársku súťaž, ziskovosť a konkurencieschopnosť poľnohospodárstva EÚ. Zhodli sa na tom ministri poľnohospodárstva na rozšírenom zasadnutí Vyšehradskej skupiny V4+3, ktoré sa uskutočnilo vo Varšave.

Medzinárodné stretnutie k dvojakej kvalite potravín

30-05-2017
​Výsledky testovania potravín a posilnenie vzájomnej spolupráce krajín strednej a východnej Európy v otázke dvojakej kvality potravín, bola hlavnou náplňou rokovania na úrovni štátnych tajomníkov, generálnych riaditeľov ministerstiev a odborníkov z krajín V4+2.

Matečná: Slovensko sa musí začať pripravovať na nízkouhlíkové, udržateľné biohospodárstvo

23-05-2017
Ministri poľnohospodárstva krajín Európskej únie rokovali v hlavnom meste Malty o dopade klimatických zmien, zdrojoch pitnej vody a výzvach, ktoré z nich vyplynú pre zásobovanie obyvateľov Európskej únie potravinami.

Partnerské fórum „Získaj milión... priateľov a nápadov“

22-05-2017
Projekt podporujúci oblasť vzdelávania, cestovania, kultúry a životného prostredia v oblasti slovensko-poľského pohraničia.


Zverejnenie 2. výzvy na predkladanie projektov pre program ENI CBC 2014-2020

19-05-2017
Úrad predsedu vlády Maďarska v Budapešti, ktorý je riadiacim orgánom pre Program Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina - Program ENI CBC PROGRAMME 2014-2020 v spolupráci so spoločným technickým ...

Vyhlásenie vyzvania č. INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov

17-05-2017
Dňa 17.5.2017 program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na svojom webovom sídle www.sk-cz.eu vyhlásil vyzvanie č. INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov.