Výročná správa o vykonávaní OP RH za rok 2017

02-08-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) vypracovalo Výročnú správu o vykonávaní OP RH za rok 2017, ktorú Monitorovací výbor pre OP RH schválil svojím uznesením č. 12 zo 16. mája 2018.

Výročná správa o vykonávaní OP RH za rok 2016

04-08-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) vypracovalo Výročnú správu o vykonávaní OP RH za rok 2016, ktorú Monitorovací výbor pre OP RH schválil svojím uznesením č. 7 z 24. mája 2017.

Výročná správa o vykonávaní OP RH za roky 2014 a 2015

03-08-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) vypracovalo Výročnú správu o vykonávaní OP RH za roky 2014 a 2015, ktorú Monitorovací výbor pre OP RH schválil svojím uznesením č. 4 z 18. mája 2016.