Kalendár podujatí

Späť na Kalendár podujatí

Termín Názov podujatia Organizátor Miesto
13.11.2019 Kontrakty PSKA Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
07.11.2019 Vedecká kaviareň 2 - prednáška NPPC - VÚRV La Musica Piešťany
06.11. - 09.11.2019 Gastra&Kulinária 2019 Agrokomplex, š.p Agrokomplex výstavisko Nitra
05.11. - 06.11.2019 Gaudeamus /7.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
01.11. - 30.11.2019 Mladý tvorca /27. ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
01.11. - 30.11.2019 Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy - vedecké sympózium NPPC-VÚŽV Nitra - spoluorganizátor Hotel Hrádok, Hrádok pri Jelšave
01.11. - 30.11.2019 11. odborný seminár so zahraničnou účasťou „Mak siaty pre Slovensko“ NPPC - VÚRV - VŠS Piešťany
01.11. - 30.11.2019 Súťaž - Najkrajšia dovolenková fotografia Múzeum vo Sv. Antone Múzeum vo Sv. Antone
01.11. - 30.11.2019 Produkčné a mimoprodukčné aspekty trávnych ekosystémov vo vzťahu ku klimatickým zmenám VÚTPHP - Odbor pratotechniky a ekológie, Odbor agrochémie NPPC-VÚTPHP Banská Bystrica
29.10.2019 Pietny akt v Symbolickom lesníckom cintoríne Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu LESY SR
27.10.2019 Veľká októbrová cena Závodisko š.p. závodisko Bratislava
27.10.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
26.10. - 27.10.2019 Nová veterinária Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
20.10.2019 rovinové a prekážkové dostihy Závodisko š.p. závodisko Bratislava
19.10.2019 Hubertus NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
16.10.2019 Poznatky zo slovenskej apidológie - konferencia NPPC- VÚŽV Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok zasadačka Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok
08.10. - 11.10.2019 Odborná exkurzia do zahraničia - Českej republiky a Nemecka Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky, Trnavský kraj a Trenčiansky kraj ČR a Nemecko
06.10.2019 Karpatská cena, Cena zimnej kráľovnej, Jesenný hendikep Závodisko š.p. závodisko Bratislava
04.10.2019 Konferenciu rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Kultúrny dom v Kráľovom Brode
03.10. - 06.10.2019 Autosalón autoshow Nitra /26. ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
01.10. - 31.10.2019 Mestské ostrovy tepla: fenomén znižujúci kvalitu života (na príklade mesta Trnava) - odborný seminár NPPC-VÚPOP Bratislava Trnava
01.10. - 30.11.2019 Odborný seminár Orať či neorať NPPC-VÚRV - spoluorganizátor upresní sa
01.10. - 31.10.2019 Deň zdravia NPPC-VÚRV - spoluorganizátor Piešťany
30.09. - 05.10.2019 AGROFILM 2019 - medzinárodný filmový festival NPPC priestory NPPC – VÚŽV Nitra
29.09.2019 Slovenský St. Leger, Cena Whisky Závodisko š.p. závodisko Bratislava