Čo sme presadili vo vláde

ČO SME PRESADILI VO VLÁDE OD ROKU 2016

 Riadenie rezortu

 • Zvýšili sme transparentnosť ministerstva a jeho organizácií, zverejňujeme informácie nad rámec zákona.
 • Zlepšili sme komunikáciu s verejnosťou a médiami (vrátane sociálnych sietí a videokanála)
 • Sprofesionalizovali sme odbornú prácu rezortu.
 • Zriadili sme Inštitút pôhospodárskej politiky ako analytického útvaru ministerstva, ktorého poslaním je zlepšovať rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoja vidieka.
 • Témy poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoja vidieka sme posunuli na novú úroveň, Slovensko má v histórii prvý krát podpredsedu vlády z rezortu pôdohospodárstva.
 • Poradenské služby obstarávame po novom. Transparentnejšie a efektívnejšie.
 • Spolupráca s Národnou kriminálnou agentúrou priniesla odhalenie korupcie.
 • Mienkotvorným médiám sme poskytli komplexné informácie o poľnohospodárskych podporách na východe Slovenska.
 • Rázne sme zakročili proti podvodom na východe Slovenska. Trestné oznámenie, odvolanie zodpovedných a posilnenie kontrol. V súvislosti s možnými subvenčným podvodom na východe Slovenska robíme rázne opatrenia.
 • Užívané plochy poľnohospodárov v rámci podávania jednotných žiadostí sme zmapovali kompletne elektronicky. Elektronické grafické prílohy pokryli až 99,66 % plochy z celkovej výmery takmer 1,9 milióna hektárov obhospodarovanej pôdy na Slovensku.
 • Agrorezort prvýkrát v histórii zverejnil mapy poľnohospodárskych plôch. Ide o plochy, na ktoré poberajú žiadatelia dotácie prostredníctvom tzv. priamych platieb pre poľnohospodárov. Poľnohospodári aj vlastníci si môžu pozrieť vlastnícke vzťahy obhospodarovanej pôdy jednoduchým a prehľadným spôsobom nielen kontrolovať, ale aj aktívne riešiť.
 • Otvorili sme možnosť pre poľnohospodárov podieľať sa na tvorbe zákonov.

 

Poľnohospodárstvo

 • Ústavný zákon zadefinoval pôdu ako neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý požíva osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.
 • Predložili sme do NR SR novelu zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy. Novela získala podporu prakticky celého politického spektra.
 • Na európskej úrovni presadzujeme dorovnanie výšky priamych platieb pre poľnohospodárov. Ide o prioritu slovenského agrorezortu v rámci diskusie o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie po roku 2020.
 • Dvojročná snaha slovenského agrorezortu zameraná na zlepšenie postavenia farmára v potravinársko-dodávateľskom reťazci zaznamenala významný úspech. Európska komisia prijala konkrétne kroky v podobe návrhu novej smernice týkajúcej sa zákazu nekalých obchodných praktík.
 • Podporili sme 500 mladých farmárov sumou 25 miliónov eur.
 • Užívané plochy poľnohospodárov v rámci podávania jednotných žiadostí sme zmapovali kompletne elektronicky. Elektronické grafické prílohy pokryli až 99,66 % plochy z celkovej výmery takmer 1,9 milióna hektárov obhospodarovanej pôdy na Slovensku.
 • Pôdohospodárska platobná agentúra vyplatila v roku 2017 aj 2018 preddavky na priame podpory. Viac ako 23 miliónov eur si rozdelilo 4 584 slovenských poľnohospodárov.
 • Otvorili sme tému riešenia rizík v poľnohospodárstve.
 • Agrorezort prvýkrát v histórii zverejnil mapy poľnohospodárskych plôch. Ide o plochy, na ktoré poberajú žiadatelia dotácie prostredníctvom tzv. priamych platieb pre poľnohospodárov. Poľnohospodári aj vlastníci si môžu pozrieť vlastnícke vzťahy obhospodarovanej pôdy jednoduchým a prehľadným spôsobom nielen kontrolovať, ale aj aktívne riešiť.
 • Unikátna spolupráca agrorezortu a úradu geodézie šetrí štátu milióny eur. Štátne inštitúcie už nemusia ortofotomozaiky kupovať od súkromných firiem za prehnané sumy a peniaze tak ostávajú štátu. Zároveň tieto dáta poskytujú bezplatne verejnosti i súkromnému sektoru.
 • Otvorili sme tému pozemkových úprav, ktoré môžu priniesť poriadok vo vzťahoch, skrátiť lehoty konaní, ale aj ušetriť nemalé prostriedky.
 • Vyhlásili sme verejné obstarávanie, ktoré vytvorí priestor pre vykonanie komplexných pozemkových úprav vo viac ako 160 katastrálnych územiach. Alokovaných je viac ako 44 miliónov eur.
 • Agrorezort dal poľnohospodárom v boji proti suchu 22 miliónov eur.
 • Prvovýrobcov mlieka sme v roku 2016 podporili sumou 33 miliónov eur, vďaka čomu sa nám podarilo stabilizovať sektor zasiahnutý zrušením mliečnych kvót.
 • Ovocinárov, ktorí boli poškodení mrazmi v roku 2016, sme podporili sumou 3,5 milióna
 • Ochránili sme komerčné chovy hydiny počas vtáčej chrípky.
 • Rozšírili sme podpory pre poľnohospodárov aj na pestovanie jahôd, lieskových orechov, bazy, či ruže jabĺčkovej.
 • Podporujeme chov sladkovodných rýb na Slovensku prostredníctvom investícií do akvakultúry, zlepšenie životných podmienok v chove rýb či zvýšenie kvality produktov z rýb.
 • Podporili sme chovateľov dojníc a prasníc vyše štyrmi miliónmi eur.
 • Rozšírili sme podpory pre včelárov.
 • Spolu so Zväzom chovateľov oviec a kôz na Slovensku sme uznali nové národne plemeno Slovenská dojná ovca. Vyšľachtená je z pôvodných slovenských plemien a špecializovaných dojných plemien.
 • Pripravili sme návrh nariadenia vlády o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny. Nariadenie schválila vláda.
 • Rokovali sme v Číne o exportných certifikátoch pre slovenských výrobcov mlieka, mäsa a mliečnych a mäsových výrobkoch.
 • Podporujeme našich vinárov v zahraničí, vo francúzskom Bordeaux sme prezentovali špičkové slovenské vína.
 • Počet vinohradníckych obcí stúpne, budeme ich mať dvakrát viac ako Česká republika. Reagujeme na rastúci záujem o vinárstvo a vinohradníctvo na Slovensku a rozširujeme počet vinohradníckych obcí o 199. Ide o obce, ktoré patria do zemepisných oblastí vymedzených v špecifikácii vín s chráneným označením pôvodu. Po finálnych úpravách tak počet vinohradníckych obcí stúpne na 702.
 • Agrorezort prepláca vinohradníkom poistenie úrody.

 

Potravinárstvo a obchod

 • Dvojročná snaha slovenského agrorezortu zameraná na zlepšenie postavenia farmára v potravinársko-dodávateľskom reťazci zaznamenala významný úspech. Európska komisia prijala konkrétne kroky v podobe návrhu novej smernice týkajúcej sa zákazu nekalých obchodných praktík.
 • Na celoeurópskej úrovni sme otvorili tému dvojakej kvality potravín. Európska komisia predstavila jednotnú metodiku testovania výrobkov, ktorá zavádza harmonizovaný postup pri porovnávaní potravín pre celú EÚ.
 • Vďaka iniciatíve Slovenska predstavila Európska komisia znenie takzvaného legislatívneho balíčka „Nová dohoda pre spotrebiteľov“. Ten zavádza do smernice o nekalých obchodných praktikách na vnútornom trhu aj pojem dvojaká kvalita produktov.
 • Pripravili sme Zákon o poctivých vzťahoch v obchode s potravinami. Vďaka nemu budú obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín férovejšie a vyváženejšie. Nová právna úprava prinesie elimináciu skrytých poplatkov, skrátenie lehoty splatnosti faktúr, možnosť predkladania anonymných podnetov, ale aj lepšiu kontrolu či prísnejšie sankcie.
 • Otvorili sme tému mimoriadne vysokých marží obchodných reťazcov na Slovensku. Znevýhodňovanie slovenských poľnohospodárov a potravinárov musí prestať.
 • Aktívne chránime slovenských spotrebiteľov pred holandskými vajcami s rezíduami fipronilu. Boli sme prví, kto na to upozornil.
 • Umožnili sme darovanie potravín po dátume minimálnej trvanlivosti.
 • Odhalili sme kauzu pokazeného brazílskeho mäsa.
 • Pripravili sme prísnejšie pravidlá predaja čerstvých pekárskych a cukrárskych výrobkov - stop zmrazovaniu nepredaného pečiva.
 • Presadili sme výnimku na slovenský džem, vďaka čomu môžu obsahovať menej cukru a viac ovocia
 • Chránime spotrebiteľov, v roku 2017 sme vykonali takmer 45 tisíc kontrol potravín od prvovýrobcov až po pulty.
 • Strážime kvalitu tradičných špecialít. Vykonali sme úradné testy spišských párkov s chráneným označením „Zaručená tradičná špecialita“.
 • Staráme sa o to, aby deti v školách mali viac ovocia a mlieka.
 • Na svetovej výstave Gulfood sa prvýkrát prezentovali aj slovenskí potravinári. Ide o najväčšiu prezentačnú a kontraktačnú výstavu potravín a nápojov na svete.
 • Vo francúzskom Bordeaux sme predstavili špičkové slovenské vína. Spolu so slovenskými vinármi sme prezentovali slovenské vinohradníctvo a vinárstvo. Súčasťou návštevy bol aj podpis zmluvy s Múzeom svetových vín a odovzdanie kontingentu pozostávajúceho z 336 fliaš špičkového slovenského vína.
 • Slovenskí potravinári sa prezentovali na veľtrhu privátnych značiek PLMA v Amsterdame.
 • Bojujeme proti plytvaniu potravinami. Priemerne každý Slovák vyhodí vyše sto kilogramov jedla ročne. Agrorezort upozorňuje, že plytvanie jedlom znamená plytvanie prírodnými zdrojmi a vyzýva spotrebiteľov na uvedomelejšie nakupovanie.

 

Podpora slovenských potravín

 • Spustili sme projekt Chcem dodávať – na podporu lokálnych výrobcov potravín v okruhu do 50 km od reťazcov. Lokálne potraviny nájdete s Tescu, Bille a Kauflande. Projekt agrorezortu dostal do reťazcov vyše 160 slovenských dodávateľov.
 • Pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov sme pripravili možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky, ktoré pomôže zabezpečiť viac slovenských potravín na pultoch. Poľnohospodári môžu môcť investovať do výstavby objektov a skladovacích kapacít, zvýšiť efektívnosť výroby či spustiť produkciu nových výrobkov.
 • Spustili sme Národný potravinový katalóg, vďaka ktorému bude v jedálňach verejných inštitúcií viac čerstvých a kvalitných potravín.
 • Kontinuálne robíme kampaň na podporu predaja slovenských výrobkov – najmä prostredníctvom marketingových kampaní Značky kvality SK.
 • Spolu s Mliečnym fondom sme spustili vynovenú verziu projektu Adoptuj si kravičku, ktorá slúži na podporu kupovania slovenských mliečnych výrobkov a mlieka.
 • Pravidelne navštevujeme slovenské potravinárske firmy.
 • Otvorili sme tému mimoriadne vysokých marží obchodných reťazcov na Slovensku. Znevýhodňovanie slovenských poľnohospodárov a potravinárov musí prestať.

 

Zvieratá

 • Pripravili sme zákon o veterinárnej starostlivosti. Vďaka nemu sa Slovensko v ochrane zvierat zaradilo medzi kultúrne krajiny a zviera už nie je vec. Bojujeme tiež proti nelegálnemu množiteľstvu zvierat. Zákon schválil parlament.
 • V roku 2017 sme zriadili prvú karanténnu stanicu pre zvieratá vo Veľkom Krtíši, prvá svojho druhu na Slovensku.
 • V roku 2018 sme otvorili druhú karanténnu stanicu, dočasný domov v nej nájde stovka zvierat. Priestory bývalej veterinárnej nemocnice v Martine poskytnú dočasný domov a veterinárnu starostlivosť túlavým, týraným alebo nelegálne prevážaným zvieratám.
 • Robíme opatrenia proti africkému moru ošípaných.

 

Rozvoj vidieka a regionálny rozvoj

 

Lesy a drevo

 • Štátni lesníci vysadia ročne milióny stromov a obnovia tisíce hektárov lesov.
 • Meníme obchodnú politiku v štátnom podniku LESY SR, aby sme uprednostňovali domácich spracovateľov dreva.
 • Spustili sme boj proti nelegálnej ťažbe dreva. Pripravili sme zákon o dreve, ktorým ideme zabrániť vstupu dreva z nezákonnej ťažby a výrobkom z takéhoto dreva na európsky trh. Zákon schválila Národná rada SR.
 • Pripravili sme vyhlášku na podporu mimoprodukčných funkcií lesov.
 • Iniciovali sme špeciálne rokovanie vlády k téme starostlivosť o lesy, ale najmä k riešeniu vážnej situácie spôsobenej veternými kalamitami v lesoch.
 • Pripravili sme historicky prvú Koncepciu poľovníctva na Slovensku, ktorá pokrýva rozvoja poľovníctva pokrýva chov, ochranu, zušľachťovanie, lov, ochranu a zachovanie genofondu voľne žijúcej zveri.
 • Do medzirezortného pripomienkového konania sme dali nový zákon o poľovníctve. Zakazuje napríklad v lese svojvoľne strieľať označených psov, zvyšuje kompetencie poľovníckych hospodárov, dáva možnosť majiteľom pozemkov a okresným úradom požiadať o odloženie lovu na pozemku a odbremeňuje poľovníkov od zaťažujúcej byrokracie.
 • Navrhli sme Národné memorandum o lesoch, ako systémové riešenie starostlivosti o lesy a chránené územia.
 • Meníme spôsob ťažobnej činnosti v lesoch, aby bola modernejšia, efektívnejšia a šetrnejšia.
 • V spolupráci s ministerstvami životného prostredia a zahraničných vecí sme pripravili návrh starostlivosti o Karpatské bukové pralesy.
 • V súdnom spore o Slánske lesy chránime štátny majetok za približne 100 miliónov eur.
 • Riadime celoeurópsky proces FOREST EUROPE a tým významne ovplyvňujeme európsku politiku o lesoch.
 • Prvýkrát v histórii svetovým lesom šéfuje Slovák. Členské štáty OSN si na svojom zasadnutí jednotne vybrali za predsedu Fóra o lesoch odborníka z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Borisa Gregušku.
 • Slovenské predsedníctvo v procese FOREST EUROPE dosiahlo významný úspech v otázke európskej právne záväznej dohody o lesoch. Po piatich rokoch stagnácie rozhodlo o obnovení negociačného procesu.
 • Zmenili sme spôsob obhospodarovania na bratislavskom ostrove Sihoť tak, aby bolo šetrnejšie voči prírode a vysádzame prirodzené druhy drevín
 • Za účasti odbornej verejnosti a samosprávy sme zriadili pracovnú skupinu, ktorá sa venuje podpore rekreačných funkcií v bratislavských lesoch.
 • Stovkami vianočných stromčekov sme spríjemnili sviatky pacientov po celom Slovensku. Agrorezort daroval prostredníctvom Lesov SR 150 živých slovenských ihličnanov do nemocníc po celom Slovensku.