Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber podľa §17 ods. 3, písm. c) na funkciu: Hlavný štátny radca – Oddelenie spoločných technických sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce

31-05-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)