Aktuality

Pozvánka na workshop

11-04-2018

Vážené dámy a vážení páni,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky si Vás dovoľuje pozvať na workshop, ktorého cieľom bude prezentácia a praktické vysvetlenie výzvy v rámci ŠC 5.1.1 a 5.1.2- Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD, Kód výzvy: IROP-PO5-SC511/512-2018-28.

Workshop sa uskutoční v termínoch:

Miesto: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP, 48/A, 040 11 Košice, Veľká zasadačka
Dátum: 18. apríl 2018
Čas: 10:00 hod

Miesto: Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, Veľká zasadačka
Dátum: 19. apríl 2018
Čas: 10:00 hod

Zároveň si Vás dovoľujeme poprosiť o zaslanie menného zoznamu max. 3 nominovaných osôb na mailovú adresu zuzana.janecek@land.gov.sk najneskôr do 16.04.2018 do 12:00 hod. vo forme:

  • dátum workshopu
  • meno
  • názov MAS