Aktuality

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020 v Žiline

17-04-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo  2014 – 2020

v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja

Vás pozývajú na

INFORMAČNÝ SEMINÁR

pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

Termín a miesto konania:

26. apríl 2018 (štvrtok), Žilina o 10:00 hod.

Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja

Komenského 48, 011 09 Žilina

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním návratky na elektronickú adresu: ipc@zilinskazupa.sk najneskôr v termíne do 20.4.2018, 12:00 hod.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)