Aktuality

Oslavy Dňa Európskej spolupráce na Baťovom kanáli

05-10-2018

Už po siedmykrát organizovali túto jeseň programy INTERREG v celej Európe Deň európskej spolupráce – European Cooperation Day – v skratke EC Day.

Táto iniciatíva je medzinárodným projektom propagujúcim cezhraničnú spoluprácu prostredníctvom organizovania množstva zaujímavých kultúrnych, spoločenských a športových  podujatí lokálneho charakteru. Nosnou myšlienkou  týchto podujatí je obnovenie sociálnych, kultúrnych a spoločenských väzieb susediacich prihraničných regiónov. Počas uplynulých ročníkov sa uskutočnilo v celej Európe i za jej hranicami viac ako 700 lokálnych podujatí, do ich organizácie sa zapojilo viac ako 70 programov. Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v spolupráci s dobrovoľným zväzkom obcí - Obce pro Baťův kanál a obcou Petrov tohtoročný Deň Európskej spolupráce oslávil na Baťovom kanáli. Tohtoročné heslo sa nieslo v duchu „Namaľujme si spolu budúcnosť“. Lokalita Baťovho kanálu bola  ideálna pre myšlienku cezhraničnej spolupráce, keďže Baťov kanál, ktorý začína v Otrokoviciach a končí v Skalici prepája obe krajiny. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý športovo - kultúrny program. Deti si mohli zasúťažiť o pekné ceny v športových disciplínach, alebo sa zúčastniť zážitkového maľovania, kde si pod vedením profesionálnej maliarky spoločne namaľovali obraz. Rodiny sa mohli nechať zvečniť karikaturistom, prípadne vyskúšať plavbu loďou. V oddychovej zóne si rodičia vychutnali masáž chrbta a  kávičku a deti pochutili na cukrovej vate, alebo pukancoch. O kultúrny program sa postarala miestna kapela a detský umelecký zbor. Podujatie bolo sprevádzané kúzlami a tiež balónovou a bublinovou show. Súčasťou programu bola aj ukážka prác lokálnych  umelcov a remeselníkov.