Aktuality

Rozhodnutie MPRV SR o opatreniach na zlepšenie zdravotného stavu ihličnatých lesov z 28.9.2018

25-10-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje, že 28.9.2018 vydalo rozhodnutie o opatreniach na zlepšenie zdravotného stavu ihličnatých lesov  č. 2839/2018-720. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 24.10.2018.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)