Aktuality

Oznam

14-01-2019

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia dňa 15.01.2019 vykoná v Banskobystrickom kraji štátny dozor v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, ktorý bude zameraný na kontrolu prepravcov dreva a výrobkov z dreva.