Kontrakty

Kontrakty na rok 2017

Kontrakt č. 100/2017-640/MPRV SR.

Agroinštitút Nitra, štátny podnikKontrakt č. 465/2016-520/MPRV SR

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Kontrakt č. 471/2016-520/MPRV SR

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Kontrakt č. 480/2016-611/MPRV SR

Agentúra pre rozvoj vidieka

Kontrakt č. 568/2016-310/MPRV SR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum