Kontrakty

Kontrakty na rok 2017Kontrakt č. 465/2016-520/MPRV SR

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Kontrakt č. 471/2016-520/MPRV SR

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Kontrakt č. 480/2016-611/MPRV SR

Agentúra pre rozvoj vidieka