Kontrakty

Kontrakty na rok 2020

Kontrakt č. 514/2019/MPRVSR-520

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Kontrakt č. 522/2019/MPRVSR-520

Štátny veterinárny a potravinový ústav