Organizačná schéma

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. júna 2017

10-04-2017
Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. júna 2017