Národný potravinový katalóg

Ako bude fungovať Národný potravinový katalóg

21-08-2017

​​NPK bude nástrojom na jednoduchý nákup kvalitných a bezpečných potravín od kvalifikovaných dodávateľov a so zárukou dodržania nastavených štandardov, za ekonomicky najvýhodnejších podmienok.

Národný potravinový katalóg bude z pohľadu kupujúceho fungovať ako štandardný e-shop na báze komoditného, časového a územného členenia, ktorý bude určený primárne pre verejných obstarávateľov a bude poskytovať funkciu priebežného prieskumu trhu.

Bude zabezpečovať uzatváranie objednávok a obchodov, ako aj vykonávanie ďalších podporných činností – najmä už spomínaný priebežne prebiehajúci prieskum trhu pre segment potravín, ktorý bude katalógovým spôsobom kumulovať všetky ponuky kvalitných produktov od kvalifikovaných dodávateľov.

Prostredníctvom NPK bude môcť predávať každý dodávateľ, právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý ponúka potraviny a stravovacie služby.

Spustenie NPK

NPK bude spustený po úprave legislatívy a v čase, keď v Zozname hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie pribudne dostatočné množstvo výrobcov potravín a mapovanie trhu zabezpečí dostatočné množstvo informácií potrebných pre definitívny obsah formuláru elektronického predkladania informácií o sortimente.

Katalóg je k dispozícii na internetovej stránke www.npkinfo.sk alebo call centrum na čísle 0800 700 706 a e-mailová podpora helpdesk@npkinfo.sk.