Kalendár podujatí

Termín  Názov podujatia Organizátor
     
Júl 2018    
     
1. - 31.7. Nájdi rozprávku Múzeum vo Svätom Antone
1. - 5.7. Lesníci a Slniečko HU LESY SR - OZ Levice
1. - 8.7. Česko-slovenský tábor v Antonstále LESY SR - OZ Trenčín
5.7.                  Rodinné výlety do Národného žrebčína Národný žrebčín "Topoľčianky"
8.7.                  Dostihy Národný žrebčín "Topoľčianky"
13.-15.7.         Majstrovstvá SR v drezúre Národný žrebčín "Topoľčianky"
13. a 20.7. Leto s Paradájz Pikčr Múzeum vo Svätom Antone
14.7. Deň stromu
(Vydrovská dolina, Lesnícky skanzen, OZ Čierny Balog)
LESY SR - OZ Čierny Balog
14. a 28.7. Z rozprávky do rozprávky  Múzeum vo Svätom Antone
14. a 28.7. Festival peknej hudby Múzeum vo Svätom Antone
27.-29.7.         Lipican Cup  Národný žrebčín "Topoľčianky"
júl Projektové stretnutia (Ipoly Erdó Zrt., OZ) LESY SR - OZ Levice
júl Cyrilo-Metodské dni LESY SR - OZ Prievidza
júl Obnova studničky "Dechťovník" LESY SR - OZ Prievidza
júl rybárske preteky zamestnancov OZ LESY SR - OZ  Smolenice
júl „Výstava ovocia a liečivých rastlín“ NPPC-VÚRV
máj - október PETROV ZDAR! O rybách a rybároch Múzeum vo Svätom Antone
jún-október Lesníctvo v dobových dokumentoch 1918 - 2018 LDM
jún-august Tajomné grafiky LDM
apríl - október Dni otvorených dverí so zameraním na pestovateľské technológie     NPPC-VÚTPHP
     
August 2018    
     
1. - 31.8. Nájdi rozprávku Múzeum vo Svätom Antone
5.8. Dostihy Národný žrebčín "Topoľčianky"
11. a 18. 8. Z rozprávky do rozprávky  Múzeum vo Svätom Antone
16.8. - 19.8. Agrokomplex 2018 Agrokomplex
16.8. - 19.8. Národná výstava hospodárskych zvierat Agrokomplex
16.8. - 19.8. Coopexpo 2018 Agrokomplex
16.8. - 19.8. Enviro 2018 Agrokomplex
17.8. Leto s Paradájz Pikčr Múzeum vo Svätom Antone
24.-26.8. Medzinárodné vytrvalostné preteky Národný žrebčín "Topoľčianky"
29.8.                Rodinné výlety do Národného žrebčína Národný žrebčín "Topoľčianky"
august Stretnutie žien lesníčok
(katastrálne územie OZ Čierny Balog)
Čierny Balog
august Furmanské preteky LESY SR - OZ Sobrance
august Strelecké preteky                            LESY SR - OZ Šaštín
koniec augusta  Strelecké preteky na poľovnícko-športovej strelnici Sochoň LESY SR - OZ Trenčín
august/september Súťaž o pohár GR v malom futbale LESY SR - OZ Považská Bystrica
máj - október PETROV ZDAR! O rybách a rybároch Múzeum vo Svätom Antone
jún-október Lesníctvo v dobových dokumentoch 1918 - 2018 LDM
jún-august Tajomné grafiky LDM
apríl - október Dni otvorených dverí so zameraním na pestovateľské technológie     NPPC-VÚTPHP
     
September 2018    
     
1.9. Lesný deň v Rudinke LESY SR - OZ Čadca
1.9.                  Výstava huculských koní  
1.-2.9. Dni Svätého Huberta Múzeum vo Svätom Antone
2.9.                  Chovateľská „Stezka“  Národný žrebčín "Topoľčianky"
8.9. Modrokamenské poľovícke dni na Hrade Modrý Kameň LESY SR - OZ Kriváň
12.-14.9. Pedologické dni 2018, 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie  NPPC-VÚPOP
15.-16.9.         Majstrovstvá SR   
15.9. Európsky deň spolupráce Interreg V-A SK-CZ
18.9. - 21.9. Lignumexpo - les 2018 Agrokomplex
22.9. MňamFest – farmársky festival dobrôt Odbor systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov
22.-23.9. Cyklomaratón Topoľčianky Národný žrebčín "Topoľčianky"
29.9. Čisté hory Štátne lesy TANAPu
28.9. FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov NPPC-VÚRV
september/október Gustáv Lehocký LDM
september HUBY LDM
september Poľovníctvo - bažanty (LS Palárikovo) LESY SR - OZ Levice
september Lesnícke dni PRO SILVA LESY SR - OZ Prešov
september LNCH - zástavka vodný gáter LESY SR - OZ Námestovo
september Rozlúčka s letom v lese LESY SR - OZ Beňuš
september Otvorenie stálej expozície umeleckých diel a výrobkov z dreva v priestorch budovy ústredia OZ Trenčín LESY SR - OZ Trenčín
september Lesník chráni prírodu a krajinu - návrh projektu LESY SR - OZ Prievidza
september strelecké preteky OZ LESY SR - OZ Smolenice
september-október Jazda sv. Huberta LESY SR - OZ Revúca
september Školské polesie Kysihýbeľ LDM
máj - október PETROV ZDAR! O rybách a rybároch Múzeum vo Svätom Antone
jún-október Lesníctvo v dobových dokumentoch 1918 - 2018 LDM
september alebo október Okresná výstava SZZ NPPC-VÚRV
apríl - október Dni otvorených dverí so zameraním na pestovateľské technológie     NPPC-VÚTPHP
september-november Školenie klasifikátorov jatočných tiel ošípaných, HD a oviec Odbor systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov
koniec septembra Vplyv pôdnych pomocných látok na pôdne vlastnosti ťažkých pôd NPPC-VÚA
     
Október 2018    
     
1. - 6.10. Agrofilm 2018 NPPC
5.-7.10.           Medzinárodné vytrvalostné preteky Národný žrebčín "Topoľčianky"
11.10. - 14.10. Autosalón - autoshow Nitra 2018 Agrokomplex
16.-17.10. 100 rokov od spoločného obhospodarovania štátnych lesov na Slovensku LDM
17.-18.10. Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore NPPC-VÚEPP 
20.10. Lesníckym chodníkom J.D. Matejovie                                              (OZ Čierny Balog) LDM
20.10.              Hubertus Národný žrebčín "Topoľčianky"
20.10. Pietna spomienka na symbolickom cintoríne pod Ostrvou Štátne lesy TANAPu
23.10. Ekologické hospodárenie na trávnych porastoch vo vzťahu k prírodným zdrojom NPPC-VÚTPHP
25.10. Pietny akt v symbolickom cintoríne LS LDM
začiatok októbra Deň poľa kukurice  NPPC-VÚA
október Deň sv. Huberta LESY SR - OZ Sobrance
máj - október PETROV ZDAR! O rybách a rybároch Múzeum vo Svätom Antone
jún-október Lesníctvo v dobových dokumentoch 1918 - 2018 LDM
október Deň otvorených dverí Múzeum vo Svätom Antone
september alebo október Okresná výstava SZZ NPPC-VÚRV
október „Hodnotenie genetických zdrojov rastlín“ NPPC-VÚRV
október „Deň poľa minimalizačných a pôdoochranných technológií“ NPPC-VÚRV
október „Deň zdravia“ NPPC-VÚRV
apríl - október Dni otvorených dverí so zameraním na pestovateľské technológie     NPPC-VÚTPHP
     
November 2018    
     
1.11. Vedecká kaviareň 2 NPPC-VÚRV
23.11. Aktuálne smery v chove králikov Odbor malých hospodárskych zvierat
november Projektové stretnutia
(Ipoly Erdó Zrt., OZ)
LESY SR - OZ Levice
november Najkrajšia dovolenková fotografia Múzeum vo Svätom Antone
november „Orať či neorať“ NPPC-VÚRV
november „Mak siaty pre Slovensko“ NPPC-VÚRV
november  Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy NPPC-VÚŽV Nitra
november-december Advent na Bratislavskom hrade LESY SR - OZ Smolenice
september, november Školenie klasifikátorov jatočných tiel ošípaných, HD a oviec Odbor systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov
     
December 2018    
     
3. 12. - 7. 12. „Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“ NPPC-VÚRV
6.12. Mikuláš Národný žrebčín "Topoľčianky"
6.12.2018-11.1.2019 Výstava OBRÁZKY VIANOC III. (Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene) Lesy SR
6.12. Animal Biotechnology 2018 Odbor genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat
november/december Advent na Bratislavskom hrade LESY SR - OZ Smolenice
15.12.2018 (13,00 - 20,00 hod) Vianočné trhy (obec Cífer) Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj
december – 31.1.2019 Výstava „Najkrajšia dovolenková fotografia“ Múzeum vo Svätom Antone
15.12.2018 Vianočné trhy v Santovke (centrálny park obce Santovka) Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj
16.12.2018 Novianska adventná remeselná nedeľa – vianočné trhy (14,00 - 18,00 hod.) v Dome kultúry v Novej Vsi nad Žitavou Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj
18.12.2018 Jarmok tradičných vidieckych produktov (kultúrny dom v obci Kysta) Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj
19.12. Vianoce pre zvieratká (v parku svätoantonského kaštieľa) Múzeum vo Svätom Antone