Kalendár podujatí

Archív podujatí

Termín Názov podujatia Organizátor Miesto
19.10.2019 Hubertus NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
20.10.2019 rovinové a prekážkové dostihy Závodisko š.p. závodisko Bratislava
26.10. - 27.10.2019 Nová veterinária Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
27.10.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
27.10.2019 Veľká októbrová cena Závodisko š.p. závodisko Bratislava
29.10.2019 Pietny akt v Symbolickom lesníckom cintoríne Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu LESY SR
01.11. - 30.11.2019 Mladý tvorca /27. ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
01.11. - 30.11.2019 Súťaž - Najkrajšia dovolenková fotografia Múzeum vo Sv. Antone Múzeum vo Sv. Antone
01.11. - 30.11.2019 11. odborný seminár so zahraničnou účasťou „Mak siaty pre Slovensko“ NPPC - VÚRV - VŠS Piešťany
01.11. - 30.11.2019 Produkčné a mimoprodukčné aspekty trávnych ekosystémov vo vzťahu ku klimatickým zmenám VÚTPHP - Odbor pratotechniky a ekológie, Odbor agrochémie NPPC-VÚTPHP Banská Bystrica
01.11. - 30.11.2019 Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy - vedecké sympózium NPPC-VÚŽV Nitra - spoluorganizátor Hotel Hrádok, Hrádok pri Jelšave
05.11. - 06.11.2019 Gaudeamus /7.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
06.11. - 09.11.2019 Gastra&Kulinária 2019 Agrokomplex, š.p Agrokomplex výstavisko Nitra
07.11.2019 Vedecká kaviareň 2 - prednáška NPPC - VÚRV La Musica Piešťany
13.11.2019 Kontrakty PSKA Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
23.11. - 24.11.2019 XXII. Celoštátna výstava zvierat a IX. Slovenské trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
24.11.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
01.12. - 21.12.2019 9. ročník vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou „Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“ NPPC - VÚRV Piešťany
01.12. - 21.12.2019 Školenie klasifikátorov jatočných tiel ošípaných, HD a oviec NPPC-VÚŽV Nitra NPPC-VÚŽV Nitra
06.12.2019 Mikuláš NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
07.12. - 08.12.2019 Medzinárodná výstava psov Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
15.12.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p