Tlačové správy

Nová prevádzka na farme v Senici prinesie kvalitnejšie mlieko a efektívnejšiu výrobu

21-06-2018

Čo si vychovajú a vypestujú, to následne spracujú a lokálne predávajú. Poľnohospodárske družstvo Senica výrazne prispieva k zamestnanosti v regióne. Dnes otvorilo novú maštaľ, ktorá prispeje k zefektívneniu výroby a skvalitneniu mlieka.

  • Poľnohospodárske družstvo Senica sa vypracovalo na farmu s viac ako 2000 zvieratami
  • Nová prevádzka zefektívni výrobu a prispeje k zvýšenej hodnote mlieka
  • Takmer 400 pracovných miest prispieva k zamestnanosti v regióne
  • Chov dojníc na Slovensku medziročne klesá, úžitkovosť na dojnicu sa zvyšuje

„Práca na poli a v maštaliach je fyzicky a časovo nesmierne náročná a v súčasnosti záujem o ňu upadá. O to viac ma teší, že máme na Slovensku zanietencov do prvovýroby, ktorí sa chcú prezentovať výsledkami svojej činnosti a investujú s pridanou hodnotou. Poľnohospodárske družstvo Senica je peknou ukážkou, ako sa dá prvovýroba využiť k produkcii kvalitných slovenských potravín a zároveň prispieť k zamestnanosti v regióne,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

PD Senica vzniklo v r. 1975 zlúčením družstiev Čáčov, Senica, Kunov, Hlboké, Rybky a Rovensko. Do výroby neustále investuje, aktuálne otvorilo maštaľ aj s dojnicami. „Nahradí 50-ročné maštale. Predovšetkým zefektívni výrobu, zníži náklady na výrobu mlieka a prispeje k jeho úžitkovosti. Mlieko bude tak bude obsahovať viac tukov aj bielkovín. Do nového moderného kravína sme investovali viac ako 1,3 milióna eur, to všetko z vlastných zdrojov,“ vysvetlil Peter Morávek, predseda predstavenstva. „Predmetom našej činnosti je rastlinná a živočíšna výroba, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov. Na vlastnom bitúnku porážame vlastné zvieratá. Vo vlastnej predajni realizujeme aj predaj z dvora, ponúkame na predaj kvalitné domáce bravčové aj hovädzie mäso či mäsové výrobky, “ dodal P. Morávek.

V súčasnosti má družstvo 377 členov. V rámci rastlinnej výroby pestuje 2000 ha husto siatych obilnín, z toho 1170 ha pšenice ozimnej a 570 ha jačmeňa jarného. Z ďalších plodín pestujú repku ozimnú na výmere 330 ha, slnečnicu na výmere 310 ha, cukrovú repu na výmere 375 ha, kukuricu na zrno a na siláž vo výmere 620 ha, mak na výmere 50 ha. Viacročné krmoviny pre potreby živočíšnej výroby cca na celkovej výmere 550 ha.

Počet dojníc na Slovensku medziročne klesá. V roku 2017 sa chovalo v priemeru 131,3 tisíc dojníc, čo je o 3,4 % menej ako rok predtým. Hoci trend chovania dojníc klesá, priemerná úžitkovosť na dojnicu sa zvyšuje. V uplynulý rok dosiahla 7 145,1 kg, čo je v porovnaní s rokom 2016 o 277,6 kg (o 4,0 %) viac. V porovnaní s rokom 2013 sa priemerná úžitkovosť zvýšila až o 810,9 kg (o 12,8 %). V roku 2017 slovenská prvovýroba vyprodukovala 938 tis. ton kravského mlieka, čo je v porovnaní s rokom 2016 o 4,7 tis. ton viac (o 0,5 %). Predaj kravského mlieka od prvovýrobcov v roku 2017 dosiahol 844,57 tis. ton kravského mlieka, z toho priamy predaj predstavoval 18,68 tis. ton. V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom sa množstvo predaného mlieka znížilo o 3,08 tis. t (o 0,4 %).

 

FOTO - Na fotkách je nová maštaľ, ale aj záber na starú maštaľ, ktorú nová prevádzka nahradila.