Tlačové správy

Informácia o výzve

05-11-2018

Dňa 31. 10. 2018 uverejnila Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie Výzvu na predkladanie návrhov – Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na rok 2019 (2018/C 395/03)

Výzva na predkladanie návrhov:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/395/03&from=SK