Tlačové správy

Nájomcovia pozemkov majú povinnosť oznámiť sumárne údaje o nájomnom

10-01-2019