Fotogaléria

Fotografie je možné použiť len so súhlasom komunikačného odboru MPRV SR!

Africký mor ošípaných – aktuálny vývoj situácie ku dňu: 20.09.2019


Zber šípok spoločne s lesmi SR


Nové príležitosti naväzovania cezhraničnej spolupráce a podpory prihraničných oblastí v rámci programov INTERREG


Pekárstvo je poznačené neférovými praktikami obchodníkov


Agrorezort rozširuje opatrenia proti africkému moru ošípaných


Botanická záhrada je už zatvorená


Odborná exkurzia do zahraničia - Českej republiky a Nemecka


Konferencia rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta


Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore


Jubilejný „Mňam Fest“


Stratégie CLLD a ich implementácia II.


Oštiepkovou trasou z Podhalia do Sliezskych Beskýd


Vhodný vek pre doplnkovú stravu dojčiat