Fotogaléria

Fotografie je možné použiť len so súhlasom komunikačného odboru MPRV SR!

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020


Nekupujte mačku v krabici (od mlieka)


Podporíme chovateľov dojníc a prasníc vyše štyrmi miliónmi eur


Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR úspešne ukončil programové obdobie 2007-2013


4. zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika


Regióny môžu požiadať o príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu


Ako rozoznať na pulte potravinu zo Slovenska?


Hodnota mlieka je v jeho čerstvosti


Nedostatok pekárov ponúkne v budúcnosti viac práce pre mladých


Ponuky možnosti absolvovania odbornej prípravy študentov


Duál inšpiruje aj v lete


Spolupráca so spoločnosťou Lidl otvára slovenským dodávateľom nové možnosti exportu


Spojený program Školské mlieko, ovocie a zelenina prinesie i návštevu fariem a sadov, v ponuke aj bezlaktózové variácie mlieka