Fotogaléria

Fotografie je možné použiť len so súhlasom komunikačného odboru MPRV SR!

Výnimky na bioprodukty sú neprijateľné


Vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod cyklotrasami je nevyhnutná podmienky ich výstavby


Spoluprácu Slovenska a Maďarska v oblasti rozvoja chovu hovädzieho dobytka spečatil podpis dohody chovateľských organizácií


Vtáčiu chrípku sme zvládli, ochránili sme komerčné chovy a spotrebiteľov


Malí a začínajúci farmári sa k poľnohospodárskej pôde dostanú ľahšie, špekulantom nastanú ťažké časy


Pomocou lesnej pedagogiky učíme deti o lesoch


Deň fascinácie rastlinami a génová banka semien rastlin


Prioritou sú silná spoločná poľnohospodárska politika aj ochrana pôdy, zhodli sa ministri Vyšehradskej skupiny


Nové plemeno ovce zlepší konkurencieschopnosť Slovenska v produkcii ovčieho mlieka


Zintenzívňujeme boj proti špekulantom s prenájmom pôdy


Vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre predajcov


Informačný seminár GSAA


Medzinárodné stretnutie k dvojakej kvalite potravín