Facebook Statistics
Značka Kvality

01.07.2005 - Vyzýva na predkladanie návrhov projektov pre aktivity: 2003-004-995-03-11 Grantová schéma rovnosti príležitostí a podpory sociálnej inklúzie, Aktivita č.2: Rovnosť príležitostí

15-06-2010
01.07.2005 - Vyzýva na predkladanie návrhov projektov pre aktivity: 2003-004-995-03-11 Grantová schéma rovnosti príležitostí a podpory sociálnej inklúzie, Aktivita č.2: Rovnosť príležitostí

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood