Facebook Statistics
Značka Kvality

113. plenárne zasadnutie AHAW úradu EFSA

09-08-2018

Dňa 12. - 13. 9. 2018 sa v Parme, Taliansko uskutoční už 113. zasadnutie Panelu pre zdravie a pohodu zvierat (AHAW) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Vedeckí experti EFSA budú diskutovať napr. aj o africkom more ošípaných, nodulárnej dermatitíde, vtáčej chrípke a ďalších témach.

Predbežný návrh programu zasadnutia nájdete TU.

Zasadnutia sa možno zúčastniť aj ako divák, a to týmito spôsobmi (oba sú bezplatné):

  1. ako pozorovateľ priamo na mieste
    -pre prihlásenie vyplňte tento elektronický formulár (prihlásiť sa je možné do 2. 9. 2018)
    Pozor, počet miest je limitovaný!
  2. prostredníctvom online vysielania
    -pre prihlásenie vyplňte tento elektronický formulár (prihlásiť sa je možné do 2. 9. 2018)

Viac informácií získate na webovej stránke EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180912


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood