Facebook Statistics
Značka Kvality

16. október - Svetový deň potravín

15-10-2020

16. október je celosvetovo oslavovaný ako Svetový deň potravín. Tento deň predstavuje príležitosť pre zvýšenie úsilia o dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a správnej výživy pre všetkých. Tohtoročnou témou Svetového dňa potravín je „Pestovať, živiť, udržiavať. Spolu. Naše činy tvoria našu budúcnosť.“

Svetový deň potravín vyzýva k celosvetovej solidarite s cieľom pomôcť všetkým obyvateľom - najmä tým najzraniteľnejším - zotaviť sa z krízy a zvýšiť odolnosť potravinových systémov, aby boli schopné odolávať rastúcej volatilite a klimatickým šokom, poskytovať cenovo dostupné a udržateľné zdravé potraviny a dôstojné živobytie pre všetkých.

Viac informácii nájdete v priloženej prezentácii.​

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood