Facebook Statistics

16. október - Svetový deň potravín

15-10-2020

16. október je celosvetovo oslavovaný ako Svetový deň potravín. Tento deň predstavuje príležitosť pre zvýšenie úsilia o dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a správnej výživy pre všetkých. Tohtoročnou témou Svetového dňa potravín je „Pestovať, živiť, udržiavať. Spolu. Naše činy tvoria našu budúcnosť.“

Svetový deň potravín vyzýva k celosvetovej solidarite s cieľom pomôcť všetkým obyvateľom - najmä tým najzraniteľnejším - zotaviť sa z krízy a zvýšiť odolnosť potravinových systémov, aby boli schopné odolávať rastúcej volatilite a klimatickým šokom, poskytovať cenovo dostupné a udržateľné zdravé potraviny a dôstojné živobytie pre všetkých.

Viac informácii nájdete v priloženej prezentácii.​

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Platformy pre brexit
Bestslovakfood