Facebook Statistics

2. kolo predaja intervenčných zásob obilnín

09-12-2010

Dnes, t.j. 9. decembra 2010, bolo na Riadiacom výbore pre obilniny v Bruseli schválených 19 983 ton jačmeňa, určených na trh Európskej únie v rámci 2. kola predaja intervenčných zásob obilnín. Európska komisia akceptovala záujemcov, ktorí ponúkli cenu vyššiu ako 175,10 EUR za tonu, maximálna ponúknutá cena za tonu bola 185 EUR.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood