Facebook Statistics

3. kolo predaja intervenčných zásob obilnín

16-12-2010

Dnes, t.j. 16. decembra 2010, bolo na Riadiacom výbore pre obilniny v Bruseli schválených 18 370 t jačmeňa, určených na trh Európskej únie v rámci 3. kola predaja intervenčných zásob obilnín. Európska komisia akceptovala záujemcov, ktorí ponúkli cenu vyššiu ako 175,21 EUR za tonu, maximálna ponúknutá cena za tonu bola 183 EUR .

Počas 3. výziev predaja intervenčných zásob obilnín sa od novembra 2010 celkovo predalo 49 955 t jačmeňa.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood