Facebook Statistics
Značka Kvality

41. ročník medzinárodnej vedeckej konferencii „Hygiena Alimentorum XLI“ (21. – 23. november 2021, Štrbské Pleso v hoteli Patria)

12-08-2021

V dňoch 21. – 23. novembra 2021 na Štrbskom Plese v hoteli Patria (resp. v prípade nepriaznivej pandemickej situácie v dňoch 22. – 23. novembra 2021 online prostredníctvom  platformy MS-Teams) sa uskutoční už 41. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLI s tematickým zameraním „Nové trendy zvyšovania kvality a zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov“. Konferencia sa uskutoční  pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Zameranie konferencie

Zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie je získať nové poznatky o produkcii, zdravotnej bezpečnosti a kvalite hovädzieho, bravčového, baranieho, kozieho a konského mäsa vo vzťahu k intravitálnym vplyvom a uplatňovaniu zásad pohody zvierat pred jatočným opracovaním. Zameranie vedeckej konferencie je ďalej smerované na nové technologické postupy a úroveň hygieny jatočného opracovania zvierat a manipulácie s mäsom pre zaistenie zdravotnej bezpečnosti a kvality. V oblasti mäsových výrobkov je zameraním vedeckej konferencie oboznámenie sa s modernými technologickými postupmi výroby, poukázanie na riešenia pri zlepšovaní bezpečnosti a kvality cestou využívania modernej mäsiarskej technológie, aplikácie prísad, prídavných látok a obalových materiálov s prihliadnutím na tradičnú kvalitu mäsových výrobkov, prezentovanie vplyvu maloobchodu na kvalitu mäsa a mäsových výrobkov, možnosti inovácie predaja a zhodnotenie stavu uplatňovania európskej legislatívy a politiky kvality.

Miesto konania

  • Hotel Patria **** Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

(pozn. v prípade nepriaznivej pandemickej situácie v dňoch 22. – 23. novembra 2021 online prostredníctvom  platformy MS-Teams)

Účastnícky poplatok

  • 150 €
  • potrebné uhradiť do 31. 10. 2021 (bližšie informácie v prílohách)

Prihlášky a príspevky na konferenciu

  • na konferenciu je možné nahlasovať plenárne prednášky, prednášky a postery (bližšie informácie v prílohách) a to do 31.10.2021
  • záväznú prihlášku na konferenciu je potrebné vyplniť v online prihlasovacom formulári do 31.10.2021 (predĺžený termín na prihlásenie!)

Bližšie informácie sú dostupné v prílohách a na webovej stránke konferencie.

V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na: [email protected].

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)